Vilka är vi?

Vi är klass 2A på Sandersdalsskolan i Uddevalla. Vi är 23 elever som jobbar med att träna på att samarbeta i grupper. Vi tycker om att jobba med matte, skriva på datorn, experiment, bild, geografi, musik, engelska, rymden, NO/SO, ja, vi gillar de flesta saker vi gör i skolan.

Vi har startat en blogg för att kunna visa för våra föräldrar och släktingar vad vi jobbar med i skolan. Vi vill berätta vad vi gör.

Detta lär vi oss

När vi jobbar med bloggen tränar vi på att skriva och ta bilder. Vi lär oss om vad man får lägga ut på bloggen och vad man inte får lägga ut. Vi lär oss att man måste skriva så att andra förstår. 

Upphovsrätt och källor

Vi pratar om vad man får lägga ut på bloggen och vilka bilder vi kan använda. Vi har hittills skapat vårt eget material som vi delar med oss av. Vi har fått tillåtelse av våra föräldrar att publicera namn och bild på oss i klassen.

Koppling till läroplanen

I läroplanen står att vi ska utveckla vår språkliga förmåga och använda digital teknik, vilket vi övar på när vi bloggar.

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”

”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens”. (kap 1, Lgr 11, Skolverket, 2017)

Att kommunicera och anpassa texter efter mottagare är också viktiga delar som vi arbetar med när vi bloggar.

Webbstjärnans tävling

Vi vill vinna tävlingen för att vi skriver och visar vad vi gör. Vi har kul och vill visa det. Vi vill vinna och ha chans att vinna pengar till att göra något kul tillsammans!